Velikost písma: A A

Senior fitnes - Cvičitelský kurz

04.05.2015 - Přidejte se k nám a cvičte se seniory! Díky Vám se budou cítit lépe fyzicky a duševně.

Pozvánka

Stárnutí je nevratný a univerzální biologický proces, který lze zpomalit vhodně strukturovanou pohybovou aktivitou a zvýšit tak kvalitu života seniorů. Takovou vhodnou pohybovou, ale i duševní aktivitou, která zpomaluje tempo stárnutí je právě skupinové cvičení se seniory. Cvičení sice mnohdy neumožní zcela odstranit potíže, ale může podstatně snížit jejich další rozvoj. Hlavní oblasti, kde se projeví pozitivní účinek cvičení u aktivních dospělých vyššího věku je v oblasti kloubní pohyblivosti, v rovnovážných a koordinačních činnostech, naučení správného dýchání a posílení svalového korzetu.

Pokud byste i vy chtěli významně ovlivnit proces stárnutí u seniorů především přiměřenou duševní a fyzickou aktivitou a pomoct jim ve zlepšení kvality života, můžete tak učinit a přihlásit se do cvičitelského kurzu od občanského sdružení Senior fitnes. Tato organizace je jediná v ČR s největším rozsahem zdravotní tělesné výchovy pro seniory, která vychází z metody skupinového rekondičního programu známé fyzioterapeutky Ludmily Mojžíšové. Jejím cílem je zlepšit dynamiku celé páteře a posílit svalové skupiny celého trupu.

Cvičit budete pod vedením těch nejlepších odborníků, abyste se pak vy sami mohli stát dalšími z nich a měli možnost tak podpořit zdraví a duševní pohodu seniora smysluplnou aktivitou. Pomůžete těm, kteří to potřebují.

Zde přinášíme názor jedné z našich nejlepších cvičitelek paní Hany Borčevské, která se věnuje skupinovému cvičení se seniory více než 30 let a v Senior fitnes působí již 4 roky: „Cvičení, kterým se snažím prospět klientům je zaměřeno na zpevnění středu těla (záda, pánev, břicho), udržení rozsahu pohybu (kyčelní klouby, ramena) a střečink (svaly krku, nohy, záda). Cviky volím takové, které cíleně zapojí potřebné svalové skupiny. Součástí hodiny je rovněž nácvik dýchání do spodní a horní části břicha odděleně a cviky na zpevnění pánevního dna a prevenci inkontinence moči. Individuální dohled na správnost provedení cviků je pravidlem, stejně tak jako zvýšená pozornost nově příchozím cvičencům. Pokroky pravidelně cvičících klientů jsou zjevné. Projevují se zlepšenou fyzickou zdatností, vyšší precizností provádění cviků a větší rychlostí cvičení během celé hodiny, tj. výkonem. Psychologický přínos je rovněž významný. Klienti sami vidí a hodnotí své pokroky a mají dobrý pocit z dosaženého zlepšení své fyzické kondice. Zajímají se o další cvičení dle individuálních potřeb a vybrané cviky cvičí i doma. To vede celkově k lepší psychické pohodě a lepší schopnosti čelit nejrůznějším situacím v běžném životě.“

Více o cvičitelském kurzu včetně videoukázky na www.seniorfitnes.cz/page/22-skoleni-cvicitelu/.

O Senior fitnes o.s.
Neziskové občanské sdružení Senior fitnes o.s. vzniklo v roce 2008 a navazuje na projekt Kardio klub Motol, který vznikal již v 80 letech minulého století na FTVS UK pod označením „Cvičení pro každý den.“ Senior fitnes o.s. pořádá pohybové, společenské a vzdělávací aktivity pro seniory a jedince v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných s chronickým onemocněním. Senior fitnes o.s. má cca 2 500 cvičenců, působí v 11 krajích ČR, a od svého založení neustále rozšiřuje své portfolio pohybových a zájmových aktivit.

Kontakt:
Ing. Gabriela Nováková
mob.: 721 130 615
e-mail: g.novakova@seniorfitnes.cz
web: www.seniorfitnes.cz